Menu

Đăng ký phục hồi mật khẩu cho sinh viên

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ PHỤC HỒI MẬT KHẨU CHO TRANG ONLINE, EMAIL CỦA SINH VIÊN 

Sinh viên vui lòng đăng ký phục hồi mặt khẩu theo link như sau tại đây

Lưu ý:

  • Sinh viên vui lòng dùng link như trên để được hỗ trợ nhanh nhất.
  • Sinh viên vui lòng gửi hình chụp theo mẫu sau.

Mật khẩu mới sẽ được gửi về email trong vòng 1 đến 2 ngày. Sinh viên vui lòng kiểm tra email thường xuyên để nhận tài khoản.