Menu

Kết quả xét tuyển viên chức vòng 1, Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kết quả xét tuyển vòng 1, Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 và một số thông tin chuẩn bị cho xét tuyển Vòng 2 như sau:

Kết quả xét tuyển vòng 1 được niêm yết công khai tại cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh:

https://hcmue.edu.vn/vi/tin-tuc-su-kien/tin-tuc/tin-tuyen-dung

Đề nghị:

Các ứng viên đạt yêu cầu ở vòng 1 sẽ chuẩn bị tham gia dự thi vòng 2 trong tháng 03/2024. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo đến hộp thư điện tử của các ứng viên theo Phiếu đăng ký dự tuyển. Hình thức dự thi: Phỏng vấn và kiểm tra thực hành trực tiếp.