Menu

Góp ý Dự thảo Quy định quản lý, sử dụng hộp thư điện tử của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quản lý nội bộ năm học 2018-2019, Phòng Công nghệ Thông tin đã soạn thảo Dự thảo Quy định quản lý, sử dụng hộp thư điện tử của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

 Để đảm bảo quy trình xây dựng văn bản đúng quy định, đảm bảo chất lượng văn bản trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành, Bộ phận Pháp chế đề nghị các đơn vị, các cá nhân góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

 Chi tiết nội dung văn bản dự thảo File WordFile PDF

 Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ phận Pháp chế theo địa chỉ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Thời gian đóng góp ý kiến: 30 ngày (từ ngày 16/4/2019 đến 15/5/2019)