Menu

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO CÁC TIÊU CHÍ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020), cụ thể như sau:

 1. Kết quả xét tuyển

 Thí sinh xem danh sách trúng tuyển tại đây.

 2. Thời gian xác nhận nhập học: dự kiến 01/9/2020 đến 06/9/2020.

 Sau khi thí sinh nộp xác nhận nhập học, Trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển và hướng dẫn nhập học.

 Thông tin liên hệ:

 Điện thoại: (028) 3835 2020 – Ext: 141

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.