Menu

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2020 đợt 2

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2020 đợt 2 như sau:

1. Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020.

2. Phương thức xét tuyển: sử dụng kết quả 03 bài thi/môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

3. Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển

TT

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

1

7140232

Sư phạm Tiếng Nga

180

D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga

       

D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

       

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

       

D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

2

 

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

43

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

       

C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

       

C20: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân

 

4. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Đối với ngành Sư phạm Tiếng Nga: thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) làm tròn đến hai chữ số thập phân đạt từ 19.25 điểm trở lên;

- Đối với ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý: thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) làm tròn đến hai chữ số thập phân đạt từ 19.00 điểm trở lên.

 5. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 08h00 ngày 17/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020.

 6. Hình thức đăng ký: thí sinh đăng ký xét tuyển tại website xettuyen.hcmue.edu.vn.

 7. Lệ phí xét tuyển: 30.000/nguyện vọng