Menu

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 VÀ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 VÀ
HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC

1. Kết quả trúng tuyển phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Lưu ý: Điểm trúng tuyển được tính theo công thức: điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3 + điểm ưu tiên (nếu có)

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển  tại ĐÂY

2. Xác nhận nhập học

Thí sinh trúng tuyển nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 (bản gốc) theo hình thức trực tuyến tại xettuyen.hcmue.edu.vn (hướng dẫn tại phụ lục đính kèm) trước 17h00 ngày 26/9/2021 để xác nhận nhập học.

Quá thời hạn nói trên, thí sinh không nộp hồ sơ xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.