Menu

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022 đợt 2

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022 đợt 2 như sau:

1. Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022 và chưa nhập học vào bất kỳ cơ sở đào tạo nào trong năm 2022.

2. Phương thức xét tuyển: sử dụng kết quả 03 bài thi/môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

3. Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

7140246

Sư phạm Công nghệ

42

A00: Toán, Vật lý, Hoá học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

A02: Toán, Vật lý, Sinh học

4. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) làm tròn đến hai chữ số thập phân đạt từ 21.60 điểm trở lên;

5. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 08h00 ngày 01/10/2022 đến hết ngày 10/10/2022.

6. Hình thức đăng ký: thí sinh đăng ký xét tuyển tại website xettuyen.hcmue.edu.vn.

7. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/1 nguyện vọng.

8. Thời gian công bố kết quả và nhập học

- Thời gian công bố kết quả (dự kiến): 12/10/2022;

- Thời gian nhập học (dự kiến): từ 13/10/2022 đến ngày 16/10/2022.