Menu

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến đối với từng ngành

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH DỰ KIẾN ĐỐI VỚI TỪNG NGÀNH

STT

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

1

7140114

Quản lý giáo dục

70

D01

A00

C00

 

2

7140201

Giáo dục mầm non

250

M00

 

 

 

3

7140202

Giáo dục Tiểu học

550

A00

A01

D01

 

4

7140203

Giáo dục Đặc biệt

113

D01

C00

C15

 

5

7140205

Giáo dục Chính trị

118

C00

C19

D01

 

6

7140206

Giáo dục Thể chất

109

T01

M08

 

 

7

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

156

C00

C19

A08

 

8

7140209

Sư phạm Toán học

201

A00

A01

 

 

9

7140210

Sư phạm Tin học

120

A00

A01

 

 

10

7140211

Sư phạm Vật lý

100

A00

A01

C01

 

11

7140212

Sư phạm Hoá học

145

A00

B00

D07

 

12

7140213

Sư phạm Sinh học

123

B00

D08

 

 

13

7140217

Sư phạm Ngữ văn

165

D01

C00

D78

 

14

7140218

Sư phạm Lịch sử

108

C00

D14

 

 

15

7140219

Sư phạm Địa lý

135

C00

C04

D78

 

16

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

161

D01

 

 

 

17

7140232

Sư phạm Tiếng Nga

186

D02

D80

D01

D78

18

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

172

D03

D01

 

 

19

7140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

136

D04

D01

 

 

20

7220201

Ngôn ngữ Anh

200

D01

 

 

 

21

7220202

Ngôn ngữ Nga

80

D02

D80

D01

D78

22

7220203

Ngôn ngữ Pháp

120

D03

D01

 

 

23

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

160

D04

D01

 

 

24

7220209

Ngôn ngữ Nhật

120

D06

D01

 

 

25

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

40

D01

D96

D78

 

26

7229030

Văn học

120

D01

C00

D78

 

27

7310401

Tâm lý học

120

B00

C00

D01

 

28

7310403

Tâm lý học giáo dục

120

A00

D01

C00

 

29

7310501

Địa lý học

75

D10

D15

D78

C00

30

7310601

Quốc tế học

160

D01

D14

D78

 

31

7310630

Việt Nam học

120

C00

D01

D78

 

32

7440102

Vật lý học

30

A00

A01

 

 

33

7440112

Hoá học

100

A00

B00

D07

 

34

7480201

Công nghệ thông tin

200

A00

A01

 

 

35

7760101

Công tác xã hội

80

A00

D01

C00

 

36

7220101

Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam

50

 - Đối tượng tuyển sinh:

+ Thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Thí sinh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo Luật quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Tổ chức xét tuyển (có thông báo cụ thể riêng).