Menu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI THẢO - TẬP HUẤN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

Căn cứ Kế hoạch số 1728/KH-ĐHSP ngày 22/11/2021 về việc tập huấn đội ngũ phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học và đảm bảo chất lượng bên trong;

Ngày 20/5/2022, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Hội thảo - Tập huấn về rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo (CTĐT) năm 2022 dành cho Trưởng, phó các đơn vị, thành viên các tổ rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT các ngành và các giảng viên quan tâm công tác xây dựng CTĐT của trường, diễn ra từ ngày 20/5 – 24/5/2022.

Hội thảo - Tập huấn thu hút sự quan tâm của nhiều giảng viên trong toàn trường. Thông qua báo cáo của báo cáo viên, với sự đóng góp nhiệt tình và chia sẻ kinh nghiệm đầy tâm huyết của các Thầy/Cô, các thành viên tham gia đã hiểu rõ hơn và thống nhất về cách thức rà soát, đánh giá, điều chỉnh Chuẩn đầu ra (CĐR), ma trận, bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết nhằm cập nhật kịp thời những nội dung mới, đáp ứng yêu cầu kiểm định CTĐT và nhu cầu các bên liên quan.

Hội thảo - Tập huấn ghi nhận những nỗ lực của hơn 200 cán bộ, giảng viên tham dự tập huấn. Các thầy cô đã nhiệt tình, tập trung trao đổi và thực hiện các hoạt động thực hành rà soát CĐR, ma trận, bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết. Kết quả của Hội thảo - Tập huấn đã khẳng định được sự quan tâm của các cán bộ, giảng viên của Trường đến công tác rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT và là bước chuẩn bị hiệu quả cho công tác này trong thời gian tới.

 

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, phát biểu chỉ đạo, định hướng công tác rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT

 

PGS.TS. Dương Thị Hồng Hiếu, Trưởng phòng Đào tạo, triển khai Kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT năm 2022

 

Thành viên các tổ rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT các ngành tham gia Hội thảo - Tập huấn

 

Thành viên các tổ rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT thực hành tại các nhóm: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ, Đặc thù