Menu

Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 diện tuyển thẳng theo các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phương thức xét tuyển sớm

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 diện tuyển thẳng theo các tiêu chí
của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phương thức xét tuyển sớm

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 diện tuyển thẳng theo các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo (quy định tại Điều 8, Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
ban hành theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và các phương thức xét tuyển sớm (ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên; xét tuyển sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông đối với ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục thể chất và phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt), cụ thể:

  1. Phương thức tuyển thẳng theo các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thí sinh tra cứu danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển tại xettuyen.hcmue.edu.vn.

  1. Phương thức ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

Thí sinh tra cứu danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp Trung học phổ thông) tại xettuyen.hcmue.edu.vn.

  1. Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông (đối với ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất)

3.1. Điểm trúng tuyển

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

1

Giáo dục Mầm non

7140201

M00

24.48

2

Giáo dục Thể chất

7140206

T01, M08

27.03

3.2. Các tính điểm

Đối với ngành Giáo dục Thể chất: điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của môn
Ngữ văn hoặc Toán trong 06 học kỳ ở THPT (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) với điểm thi 02 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM + ĐNK1 + ĐNK2 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM: điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của môn Ngữ văn hoặc Toán theo tổ hợp xét tuyển;

ĐNK1, ĐNK2 : điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh tổ chức;

ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non: điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của môn
Ngữ văn và Toán trong 06 học kỳ ở THPT với điểm thi môn năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được
làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2: điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của môn Ngữ văn và Toán theo tổ hợp xét tuyển;

ĐNK: điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;

ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh tra cứu danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp Trung học phổ thông) tại xettuyen.hcmue.edu.vn.

  1. Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt

4.1. Điểm trúng tuyển

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

1

Sư phạm Toán học

7140209

A00, A01

28.04

2

Sư phạm Tin học

7140210

A00, A01, B08

20.63

3

Sư phạm Vật lý

7140211

A00, A01, C01

24.66

4

Sư phạm Hoá học

7140212

A00, B00, D07

27.20

5

Sư phạm Sinh học

7140213

B00, D08

23.92

6

Sư phạm Ngữ văn

7140217

D01, C00, D78

25.26

7

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

D01

25.98

8

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

7140234

D01

20.06

Lĩnh vực Nhân văn

9

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01

24.85

10

Ngôn ngữ Pháp

7220203

D01

19.70

11

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

D01

19.98

12

Ngôn ngữ Nhật

7220209

D01

21.90

13

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

D01

21.60

14

Văn học

7229030

D01, C00, D78

23.73

Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi

15

Việt Nam học

7310630

D01, C00, D78

22.09

Lĩnh vực Khoa học tự nhiên

16

Vật lý học

7440102

A00, A01

20.93

17

Hoá học

7440112

A00, B00, D07

22.43

Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin

18

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, B08

19.58

4.2. Cách tính điểm

Điểm xét tuyển được xác định: tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường tổ chức của môn chính (được nhân hệ số 2), cộng với điểm hai môn còn lại trong
tổ hợp là điểm trung bình môn trong 06 học kỳ ở THPT. Tổng điểm này được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = (2xĐMC + ĐM1 + ĐM2) x 0.75 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐMC: điểm môn chính được lấy từ kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;

ĐM1, ĐM2: điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của hai môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển;

ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh tra cứu danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp Trung học phổ thông) tại xettuyen.hcmue.edu.vn.

  1. Công nhận kết quả trúng tuyển chính thức đối với các phương thức xét tuyển sớm

Thí sinh sẽ được công nhận trúng tuyển chính thức khi thoả các điều kiện sau:

- Được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022;

- Có điểm xét tuyển đạt từ mức điểm trúng tuyển trở lên theo từng ngành,
từng phương thức;

- Có thực hiện đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022 và có tên trong danh sách trúng tuyển chính thức sau khi kết thúc quá trình lọc ảo chính thức theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Các lưu ý khác

- Đối với thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng theo các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo: thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022.

- Đối với các thí sinh đã đăng ký trên hệ thống đăng ký của Trường (xettuyen.hcmue.edu.vn) và có điểm xét tuyển bằng hoặc lớn hơn điểm trúng tuyển theo các phương thức: thí sinh phải thực hiện việc đăng ký nguyện vọng tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh cần chú ý về thứ tự nguyện vọng khi đăng ký.

- Sau khi công bố kết quả trúng tuyển chính thức, thí sinh cần thực hiện thủ tục
nhập học tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định.

- Trường sẽ tiến hành hậu kiểm các minh chứng của thí sinh khi thí sinh nhập học.
Nếu kết quả xác minh hồ sơ có sự sai lệch dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển thì Trường
sẽ huỷ kết quả trúng tuyển của thí sinh.

- Các thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm vẫn có thể tiếp tục đăng ký xét tuyển vào Trường bằng phương thức sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông (đối với các ngành trừ ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất) hoặc phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 trên
Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia
từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022.

Mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh, thí sinh gửi thông tin về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..