Menu

THÔNG TIN ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2023

THÔNG TIN ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2023

  1. Phương thức tuyển sinh năm 2023: xem tại đây
  2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển: xem tại đây
  3. Phương thức xét tuyển thẳng: xem tại đây

      4.1. Các tiêu chí tuyển thẳng theo quy định tại Quy chế tuyển sinh: xem tại đây

      4.2. Các tiêu chí ưu tiên xét tuyển theo quy định tại Quy chế tuyển sinh: xem tại đây

  1. Thông tin về hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp hồ sơ: xem tại đây
  2. Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất: xem tại đây
  3. Các thông tin đăng ký xét tuyển (mã trường - tổ hợp xét tuyển): xem tại đây
  4. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến đối với từng ngành: xem tại đây
  5. Thông tin các chương trình đào tạo khác: xem tại đây

     10. Thông tin các chương trình liên kết đào tạo: xem tại đây