Menu

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển chương trình liên kết đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm Thủ Đô (Trung Quốc)

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký xét tuyển chương trình liên kết đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm Thủ Đô (Trung Quốc) như sau:

  1. Đối tượng: sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2023.
  2. Chỉ tiêu: 15 sinh viên.
  3. Điều kiện, phương thức xét tuyển

- Sau khi kết thúc giai đoạn 1 ở Việt Nam, sinh viên đạt trình độ tiếng Trung tối thiểu Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ tham gia công tác giảng dạy tiếng Trung trong thời gian không dưới 3 năm;

Trong trường hợp số lượng sinh viên đăng ký tham gia xét tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh thì Trường sẽ tổ chức cho sinh viên tham gia kiểm tra đầu vào, kết quả trúng tuyển được xét từ cao xuống thấp theo kết quả bài kiểm tra

4. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ, thông báo kết quả xét tuyển

4.1. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:  sinh viên đăng ký trực tuyến tại xettuyen.hcmue.edu.vn/chuongtrinh từ ngày ra thông báo đến trước 17h00 ngày 09/9/2023.

4.2. Thông báo kết quả xét tuyển: sau khi kết thúc giai đoạn 1 học ở Việt Nam.