Menu

Về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 đợt 2

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 đợt 2

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 đợt 2 như sau:

 1. Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023
  và chưa nhập học vào bất kỳ cơ sở đào tạo nào trong năm 2023.
 2. Phương thức xét tuyển: sử dụng kết quả 03 bài thi/môn thi của kỳ thi
  tốt nghiệp THPT năm 2023.
 3. Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

7420203

Sinh học ứng dụng

22

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 1. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có, được tính theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo) làm tròn đến hai chữ số thập phân đạt từ 19.00 điểm trở lên.

 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ 08h00 ngày 23/9/2023 đến 17h00 ngày 30/9/2023.
 2. Hình thức đăng ký: thí sinh đăng ký xét tuyển tại website xettuyen.hcmue.edu.vn/dot2.
 3. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/1 nguyện vọng.
 4. Thời gian công bố kết quả và nhập học

- Thời gian công bố kết quả (dự kiến): 05/10/2023;

- Thời gian nhập học (dự kiến): từ 09/10/2023.