Menu

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm của Trường

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký xét tuyển đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm của Trường

 

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-ĐHSP ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường thông báo về việc đăng ký xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm
của Trường vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2024 như sau:

1. Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 hoặc tương đương.

2. Các phương thức xét tuyển

- PT1: Xét tuyển thẳng (theo Điều 7, Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh
cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 1140/QĐ-ĐHSP ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh);

- PT2: Ưu tiên xét tuyển (theo Khoản 4, Điều 7, Quy chế tuyển sinh đại học,
tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 1140/QĐ-ĐHSP ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) và xét tuyển
thí sinh là học sinh lớp chuyên;

- PT3: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực
chuyên biệt;

- PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT hoặc sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất.

3. Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển: chi tiết theo phụ lục 1.

4. Điều kiện đăng ký xét tuyển: chi tiết theo phụ lục 2.

5. Thời gian nhận hồ sơ, thông báo kết quả xét tuyển

5.1. Thời gian nhận hồ sơ:

- Đối với PT1: từ ngày 01/6/2024 đến 17h00 ngày 30/6/2024;

- Đối với PT2, PT3, PT4: từ ngày 01/6/2024 đến 17h00 ngày 15/6/2024;

5.2. Thời gian công bố kết quả: 10/7/2024 (dự kiến);

5.3. Xác nhận nhập học: theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

- Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 22/7/2024 đến 17h00 ngày 31/7/2024, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên
Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) tiếp theo, trừ các trường hợp được cho phép không nhập học). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để  xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.

- Trước 17h00 ngày 27/8/2024, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Lưu ý: thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào Trường theo kế hoạch xét tuyển sớm, nếu đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung  của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/7/2024 để được xét tuyển theo quy định.

6. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh đăng ký trực tuyến tại website xettuyen.hcmue.edu.vn (cổng đăng ký sẽ mở từ 9h00 ngày 01/6/2024 - xem hướng dẫn đăng ký xét tuyển tại phụ lục 3).

7. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 nguyện vọng.