Menu

Thông tin Kỳ thi Năng khiếu tuyển sinh đại học năm 2019

Thông báo về kỳ thi (nội dung thi, thời gian thi): xem tại đây.

Đề thi mẫu: xem tại đây.

Đăng ký thi trực tuyến: tại đây.

 

Hotline trả lời các vấn đề liên quan Kỳ thi Năng khiếu: (079) 770 6097.

Chat với tư vấn viên tại: m.me/HCMUE.VN