Menu

ĐIỂM CHUẨN CÁC NGÀNH TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019 (DIỆN XÉT TUYỂN DỰA TRÊN PHƯƠNG THỨC KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT)

Cách tính đim trúng tuyn: đi vi tt cả các tổ hp, đim trúng tuyn sẽ bng đim Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (+điưu tiên nếu có)

Ví dụ: xét thí sinh xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiếng Anh với tổ hợp thi môn Toán - Văn - Tiếng Anh có số điểm như sau: Toán: 8 điểm, Văn 9 điểm, Tiếng Anh 7 điểm và thí sinh có điểm ưu tiên là 1 điểm. Điểm trúng tuyển của thí sinh sẽ bằng 8 + 9 + 7 + 1 = 25 điểm.

Danh sách trúng tuyển: thí sinh tra cứu tại xettuyen.hcmue.edu.vn