Menu

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT THÁNG 9/2019

I. Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ, đợt tháng 9/2019. Xem file

II. Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, đợt tháng 9/2019. Tải file

2. Phiếu đăng ký dự thi. Tải file

3. Phiếu thông tin thí sinh dự thi. Tải file

4. Sơ yếu lý lịch. Tải file

5. Đơn xin xác nhận ưu tiên. Tải file

6. Biên lai thu hồ sơ. Tải file

7. Danh mục các chuyên ngành tổ chức học bổ túc kiến thức trước khi dự thi gồm:

7.1. Quản lý giáo dục. Tải file

7.2. Giáo dục học. Tải file

7.3. Tâm lý học. Tải file