Menu

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học Đợt 9/2020

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học Đợt 9/2020

1. Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 9 năm 2020 - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhận đơn phúc khảo (theo mẫu) của thí sinh từ ngày 16.10.2020 đến hết ngày 30.10.2020. Quá thời hạn trên Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học sẽ không xem xét, giải quyết.

2. Địa điểm nhận đơn: Phòng A.206 - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Quận 5, TP. HCM 
Điện thoại: 028.38352020 (147).

3. Lệ phí phúc khảo: 100.000 đồng/môn.

 

Mẫu đơn phúc khảo tải tại đây