Menu

Kết quả trúng tuyển bậc đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 9 năm 2020

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển bậc đào tạo trình độ thạc sĩ kì thi Tuyển sinh sau đại học đợt tháng 9 năm 2020. Xem file tại đây

Danh sách trúng tuyển. Xem file tại đây