Menu

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2022

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2022

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng. Xem file

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu. Xem file