Menu

Thông báo nhận Thẻ dự thi và lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt tháng 9/2020

THÔNG BÁO

1. Nhận th dự thi

Th sinh nhận Th dự thi tại Phòng Sau đại học (C.104) vào ngày 18/9/2020 (Sáng: 8:00 - 11:00; Chiều: 13:30 - 16:30)

Các giấy tờ thí sinh phải mang theo khi nhận Thẻ dự thi: 

+ Biên nhận thu hồ sơ;

+ Giấy báo thi.

2. Lịch thi 

- 08:30, ngày 19/9/2020: Phổ biến qui chế thi.

- 14:00, ngày 19/9/2020: Thi môn cơ bản.

- 08:00, ngày 20/9/2020: Thi môn cơ sở.

- 14:00, ngày 20/9/2020: Thi môn ngoại ngữ

Địa điểm thi: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM

3. Lưu ý

Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

Các thí sinh chưa nộp bằng tốt nghiệp đại học phải nộp 02 bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học. Sau 15 ngày tính từ ngày công bố kết quả thi, trường hợp thí sinh không nộp bằng tốt nghiệp đại học sẽ bị hủy kết quả thi tuyển sinh.