Menu

Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển và nhập học

Thông báo nhận Giấy báo trúng tuyển và nhập học, Kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2020. Xem file đính kèm tại đây

Giấy báo trúng tuyển và nhập học. Xem file đính kèm tại đây