Menu

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt tháng 5/2021

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt tháng 5/2021. Chi tiết xem file đính kèm tại đây.

Phiếu đăng ký dự thi. Tải tại đây

Phiếu thông tin thí sinh dự thi. Tải tại đây.

Mẫu sơ yếu lí lịch. Tải tại đây.

Xác nhận đối tượng ưu tiên. Tải tại đây.

Biên lai thu hồ sơ. Tải tại đây.

Thông báo chiêu sinh chương trình bổ sung kiến thức chuyên ngành Tâm lý học. Xem tại đây.

Thông báo chiêu sinh chương trình bổ sung kiến thức chuyên ngành Giáo dục học. Xem tại đây.

Thông báo chiêu sinh chương trình bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản lý giáo dục. Xem tại đây.

Mẫu đăng ký học chương trình bổ sung kiến thức. Tải tại đây.