Menu

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 5 năm 2021 theo hình thức trực tuyến

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 5 năm 2021 theo hình thức trực tuyến


- Thời gian tổ chức: ngày 2 và 3 tháng 10 năm 2021.
- Hình thức  thi: trực tuyến.
Thông tin chi tiết về thông báo, vui lòng đọc file đính kèm tại đây.
Thí sinh xác nhận thông tin đồng ý/ không đồng ý tham gia kỳ thi theo đường link bên dưới, trước 16g00 ngày 12/9 để Hội đồng thi tổng hợp và tiến hành các công việc tiếp theo.
 
 
Lưu ý: các thí sinh không tham gia xác nhận sẽ được coi như Không đồng ý tham gia kỳ thi. Hội đồng thi không giải quyết các trường hợp xác nhận sau 16g00 ngày 12/9.
Trân trọng./.

Ban Thư ký Hội đồng thi tuyển sinh Sau đại học.