Menu

QĐ công nhận và miễn thi ngoại ngữ và QĐ công nhận đối tượng và chính sách ưu tiên

QĐ công nhận và miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh sau đại học Đợt tháng 5/2021. Xem file đính kèm tại đây.

và QĐ công nhận đối tượng và chính sách ưu tiên kỳ thi tuyển sinh sau đại học Đợt tháng 5/2021. Xem file đính kèm tại đây.