Menu

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ - đợt tháng 9/2023

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ - đợt tháng 9/2023. Xem Thông báo

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng kí xét tuyển trình độ thạc sĩ. Xem Hướng dẫn

Các biểu mẫu hồ sơ đăng kí dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng kí dự tuyển. Tải file

- Sơ yếu lý lịch. Tải file

- Đơn xác nhận đối tượng ưu tiên. Tải file

- Biên nhận hồ sơ dự tuyển. Tải file

- Phiếu đăng kí dành cho người nước ngoài. Tải file