Menu

Danh sách trích ngang thí sinh đăng kí dự tuyển trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2023

H

Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 9 năm 2023, công bố danh sách trích ngang thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ đợt tháng 9 năm 2023.

Kính đề nghị Quý anh chị thí sinh kiểm dò và phản hồi thông tin (nếu có) về Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được kiểm chứng, điều chỉnh và phản hồi kết quả.

Danh sách trích ngang thí sinh đăng kí dự tuyển trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2023. Xem file tại đây

Trân trọng cảm ơn./.