Menu

Thông báo về việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ nhập học, sinh hoạt công dân đối với thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt tháng 9 năm 2023 - khóa 34 (2023-2025) và tham dự lễ khai giảng năm học 2023-2024

Thông báo về việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ nhập học, sinh hoạt công dân đối với thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt tháng 9 năm 2023 - khóa 34 (2023-2025) và tham dự lễ khai giảng năm học 2023-2024. Xem file tại đây