Menu

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và tạm hoãn kế hoạch tổ chức sinh hoạt công dân đối với thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt tháng 9-2023

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và t5am hoãn kế hoạch tổ chức sinh hoạt công dân đối với thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt tháng 9-2023. Xem file tại đây.