Menu

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024. Xem Thông báo

 

Các biểu mẫu hồ sơ đăng kí dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng kí dự tuyển trình độ thạc sĩ năm 2024. Tải file

- Sơ yếu lý lịch. Tải file

- Đơn xác nhận đối tượng ưu tiên. Tải file

- Biên nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển trình độ thạc sĩ năm 2024. Tải file

- Phiếu đăng kí dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam. Tải file