Menu

TB Tuyển sinh CTLK đào tạo thạc sĩ với Trường ĐH Victoria Wellington-Khóa 6(8.2021)

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ với trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand), Khóa 6, đợt tháng 8/2021

Thời gian v địa điểm nhận hồ sơ:

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết 16h30 ngày 30/7/2021

Địa điểm: Phòng Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (C.104), 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thông báo tại đây.

Mẫu đơn đăng ký. Tải tại đây.