Menu

Hướng dẫn nộp hồ sơ dự tuyển CTLK MA.TESOL bằng hình thức trực tuyến

Hướng dẫn nộp hồ sơ dự tuyển Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh với Trường Đại học Victoria Wellington, Khóa 6 (Đợt 8/2021) bằng hình thức trực tuyến.

Xem hướng dẫn tại đây.

Thí sinh nộp hồ sơ tại link: 

https://forms.gle/hU5kUaktYnuVZkXB8

Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển, tải tại đây.

Mẫu Đơn cam kết, tải tại đây.