Menu

Thông báo tuyển sinh CTLK MA.TESOL, khóa 7 (đợt 8/2022)

Thông báo tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh với Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand), khóa 7 (đợt 8/2022). Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Các biểu mẫu kèm theo:

1/ Đơn đăng ký dự tuyển. Tải tại đây

2/ Đơn cam kết. Tải tại đây.

3/ Biên lai thu hồ sơ. Tải tại đây.