Menu

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ đợt tháng 3/2023

Thông báo về việc tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ với trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand), Khóa 8, đợt tháng 03/2023 Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh. Xem file

Đơn xin đăng ký dự tuyển. Tải file

Sơ yếu lý lịch. Tải file

Đơn cam kết. Tải file