Menu

Danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển chương trình LKĐT ThS với trường đại học Victoria Wellington (New Zealand) chuyên ngành LL&PPGD tiếng Anh khóa 8 đợt tháng 8/2023

Danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển chương trình LKĐT ThS với trường đại học Victoria Wellington (New Zealand) chuyên ngành LL&PPGD tiếng Anh khóa 8 đợt tháng 8/2023. Xem file tại đây