Menu

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2019

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand), Đợt 2/2019.

 

Đơn xin đăng kí. Tải file

Mẫu sơ yếu lí lịch. Tải file