Menu

Thông báo kế hoạch nhập học đào tạo trình độ tiến sĩ khóa 2020-2024

THÔNG BÁO NHẬP HỌC CHO NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 2020-2024

1.Thời gian đăng kí nhập học: ngày 5 tháng 11 năm 2020. Mọi trường hợp chậm trễ sẽ không được tiếp nhận.

2. Địa điểm làm thủ tục: Phòng C.104, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sáng: Từ 8h00 đến 11h00

- Chiều: Từ 14h00 đến 16h30

3. Học phí đào tạo năm học 2020-2021:

- Các ngành Khoa học Xã hội: 24.500.000 đồng/nghiên cứu sinh.

- Các ngành Khoa học Tự nhiên: 29.250.000 đồng/nghiên cứu sinh.

4. Hồ sơ nhập học:

- Giấy báo nhập học. Xem file. Có thể nhận vào lúc nhập học.

- Quyết định cử đi học của thủ trưởng đơn vị hiện đang công tác (đối tượng cơ quan cử đi)

- 01 bản sao có công chứng bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học (có bản dịch nếu bằng và bảng điểm do nước ngoài cấp)

- Biên lai đóng tiền học phí (đóng ở phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng A.205)