Menu

Góp ý dự thảo quy định về chế độ thỉnh giảng của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quản lý nội bộ năm học 2019-2020, Phòng Tổ chức - Hành chính đã soạn thảo Dự thảo Quy định về chế độ thỉnh giảng của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo quy trình xây dựng văn bản đúng quy định, đảm bảo chất lượng văn bản trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành, Phòng Tổ chức - Hành chính đề nghị các đơn vị, các cá nhân góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ phận Pháp chế theo địa chỉ email : bophanphapche@hcmue.edu.vn.

Thời gian đóng góp ý kiến: từ ngày 26/12/2019 đến 31/01/2020

Chi tiết nội dung văn bản dự thảo