Menu

Góp ý dự thảo Quy định Quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quản lý nội bộ năm học 2019-2020, Phòng Hợp tác Quốc tế đã soạn thảo dự thảo Quy định Quản lý người nước ngoài học tập tại  Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo quy trình xây dựng văn bản đúng quy định, đảm bảo chất lượng văn bản trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành, Bộ phận Pháp chế đề nghị các đơn vị, các cá nhân góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ phận Pháp chế theo địa chỉ email : bophanphapche@hcmue.edu.vn.

Thời gian đóng góp ý kiến: 30 ngày (từ ngày 09/3/2020 đến 10/04/2020.

 

Nội dung chi tiết dự thảo: