Menu

Góp ý Dự thảo Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ phận Pháp chế đã phối hợp cùng Phòng Đào tạo xây dựng Dự thảo Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo quy trình xây dựng văn bản đúng quy định, đảm bảo chất lượng trước khi ban hành, được sự cho phép của Hiệu trưởng, Bộ phận Pháp chế thực hiện lấy ý kiến rộng rãi đến các đơn vị, các cá nhân đối với Dự thảo nêu trên.

Đối tượng lấy ý kiến: Các Đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên các hệ đào tạo đang học tập tại Trường.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 17/09/2021 đến hết ngày 17/10/2021.

Hình thức lấy ý kiến:

+ Gửi văn bản lấy ý kiến qua email,

+ Đăng dự thảo lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Trường

Văn bản góp ý gửi về Bộ phận Pháp chế theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng./.

Bộ Phận Pháp Chế.