Menu

Dự thảo Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định ban hành chuẩn đầu ra và CTĐT trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Bộ phận Pháp chế đã phối hợp cùng Sau đại học xây dựng Dự thảo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Để đảm bảo quy trình xây dựng văn bản đúng quy định, được sự cho phép của Hiệu trưởng, Bộ phận Pháp chế thực hiện lấy ý kiến rộng rãi đến các đơn vị, các cá nhân đối với Dự thảo êu trên.

Đối tượng lấy ý kiến: Các Đơn vị thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu tại Trường.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 25/11/2021 đến hết ngày 25/12/2021.

Hình thức lấy ý kiến:

+ Gửi văn bản lấy ý kiến qua email,

+ Đăng dự thảo lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Trường

Văn bản góp ý gửi về Bộ phận Pháp chế theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn bản kèm theo: Mẫu phiếu góp ýCông văn 374/ĐHSP-TCHCFile word dự thảo

Trân trọng./.

Bộ Phận Pháp Chế.