Menu

Góp ý Dự thảo Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng viên chức Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quản lý nội bộ năm 2021, Tổ soạn thảo đã xây dựng Dự thảo Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng viên chức Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo chất lượng văn bản trước khi ban hành, kính đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, cho ý kiến đối với dự thảo trên.

Đối tượng lấy ý kiến: Viên chức Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 12/12/2021 đến hết ngày 27/12/2021.

Hình thức lấy ý kiến:

+ Gửi văn bản lấy ý kiến qua email,

+ Đăng dự thảo lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Trường

Văn bản góp ý gửi về Bộ phận Pháp chế theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn bản kèm theo: Mẫu phiếu góp ýCông văn 402/ĐHSP-TCHC,

Trân trọng./.

Bộ Phận Pháp Chế.