Menu

Góp ý Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (15/01/2022-15/02/2022)

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quản lý nội bộ năm 2021, Tổ soạn thảo đã xây dựng Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo chất lượng văn bản trước khi ban hành, kính đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, cho ý kiến đối với dự thảo trên.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 15/01/2022 đến hết ngày 15/02/2022.

Hình thức lấy ý kiến:

+ Gửi văn bản lấy ý kiến qua email,

+ Đăng dự thảo lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Trường

Văn bản góp ý gửi về Bộ phận Pháp chế theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn bản kèm theo: Mẫu phiếu góp ý, Công văn 165/ĐHSP-TCHC ngày 14/01/2022, Toàn văn dự thảo

Trân trọng./.

Bộ Phận Pháp Chế.