Menu

Dự thảo Quy định liên kết đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh [8.3.2023-24.3-2023]

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quản lý nội bộ năm 2023, Tổ soạn thảo đã xây dựng Dự thảo Quy định liên kết đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, cho ý kiến đối với dự thảo trên.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 08/3/2022 đến hết ngày 24/3/2023.

Hình thức lấy ý kiến:

+ Gửi văn bản lấy ý kiến qua email,

+ Đăng dự thảo lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Trường

Văn bản góp ý gửi về Bộ phận Pháp chế theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn bản kèm theo: 

Công văn 82/ĐHSP-TCHC, Phiếu góp ýDự thảo (file word)

Trân trọng./.

Bộ Phận Pháp Chế.